Parker.MD

» Conexiuni hidraulice filetate

Produsele

flecha

NIPLU CU FILET METRIC SI IN INCHI T-M

M12x1,5 / M14x1,5 M18x1,5 / M22x1,5 M27x2,0 / M36x2,0 M12x1,5 / M16x1,5 M18x1,5 / M26x1,5 M27x2,0 / M33x2,0 M12x1,5 / M18x1,5 M18x1,5 / M27x1,5 M30x2,0 / M30x2,0 M12x1,5 / M20x1,5 M18x1,5 / M27x2,0 M30x2,0 / M36x2,0 M12x1,5 / M22x1,5 M18x1,5 / M30x2.5

NIPLU CU FILET METRIC T-M

M12x1/M12x1 M26x1,5/M26x1,5 M12x1,25/M12x1,25 M27x2,0/M27x2,0 M12x1,5/M12x1,5 M30x1,5/M30x1,5 M14x1,5/M14x1,5 M30x2,0/M30x2,0 M16x1,5/M16x1,5 M33x2,0/M33x2,0 M18x1,5/M18x1,5 M36x2,0/M36x2,0 M20x1,5/M20x1,5 M42x2,0/M42x2,0 M22x1,5/M22x1,5 M45x2,0/M45x2,0

NIPLU PODEA METRIC T-T

M 12x1,5/12x1,5 M14x1,5/14x1,5 M 16x1,5/16x1,5 M 18x1,5/18x1,5 M 20x1,5/20x1,5 M 24x1,5/24x1,5 M 26x1,5/26x1,5 M 30x2,0/30x2,0 M 33x2,0/33x2,0 M 36x2,0/36x2,0 M 45x2,0/45x2,0 M 52x2,0/52x2,0

NIPLU CU FILET IN INCHI T-T

1/8” / 1/8” 1/8” / 1/4” 3/8” / 5/8” 5/8” /1 1/4” 1/4” / 1/4” 1/8” / 3/8” 3/8” / 3/4” 3/4” /1” 3/8” / 3/8” 1/8” / 1/2” 3/8” /1” 3/4” / 1 1/4” 1/2” / 1/2” 1/4” / 3/8” 3/8” /1 1/4” 3/4” / 1 1/2” 5/8” / 5/8” 1/4” / 1/2” 1/2” / 5/8” 3/4” / 2” 3/4” / 3/4”

NIPLU CU FILET METRIC T-T

M14x1,5/M14x1,5 M12x1,5 / M14x1,5 M18x1,5 / M27x2,0 M24x1,5 / M27x1,5 M16x1,5/M16x1,5 M12x1,5/ M16x1,5 M18x1,5/ M30x2,0 M24x1,5 / M27x2,0 M18x1,5/M18x1,5 M12x1,5 / M18x1,5 M20x1,5 / M22x1,5 M24x1,5 / M30x2,0 M20x1,5/M20x1,5 M12x1,5 / M20x1,5 M20x1,5 /